Mihail Dumitru – Lansarea axei prioritare 4 a POP (9:01)